World Without Obstacles Nederland

Start up a child's future!


Draag bij!

Doelstelling

We steunen organisaties in India die kinderen helpen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen die gezond leven.

Dat doen we door:

  • geld bij elkaar te brengen voor hun projecten;
  • strategisch advies te geven over goed bestuur en professionalisering.

Activiteiten in India

Draag bij

Card image cap

Word donateur

Het maakt niet uit hoe groot of klein, uw donaties helpen om onze missie te realiseren. Donaties kunnen eenmalig zijn of periodiek, uit uw eigen zak of vergaard via een sponsoractie. Donaties zijn in Nederland fiscaal aftrekbaar. Zowel de Nederlandse stichting als de Indiase Trust, waarmee we samenwerken, zijn door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI).

Draag bij via NL88 TRIO 0254 5008 46
t.n.v. World Without Obstacles NL

Card image cap

Word vrijwilliger

Voor een paar dagen of voor een paar weken, wij verwelkomen iedereen die zich wil inzetten voor onze partners NGO's in India. Die inzet kan variëren van het helpen bij hygiëne-/handenwasprogramma's in achterstandswijken in Delhi tot het geven van Engelse les en andere activiteiten op het Indiase platteland. Wij bieden een op maat gemaakt programma, dat ruimte biedt om de prachtige natuur, de eeuwenoude cultuur en de warme gastvrijheid van India te ontdekken.

Vraag meer info

Projecten

In voorbereiding: Voor deze projecten werven we op dit moment fondsen. Uw steun, in welke vorm dan ook, is van harte welkom. | In uitvoer: Voor deze projecten zijn al fondsen geworven en ze worden op dit moment uitgevoerd. We houden alle donateurs op de hoogte over de voortgang. | Afgerond: Deze projecten zijn afgerond. De resultaten ervan worden nu blijvend gebruikt en goed onderhouden, zodat ze lang beschikbaar blijven.

Zie ook onze videoblog over onze projecten.


Gezonde voeding

Afgerond

Schoolbeurzen

In uitvoer

Gezondheidsonderzoek

Afgerond

Schoon drinkwater op school

Afgerond

Schoon drinkwater thuis

Afgerond

Schoolplein

Afgerond

Zonne-energie op school

Afgerond

Bibliotheek en lesmateriaal

Afgerond

Gezondheidsvoorlichting voor meisjes en vrouwen

Afgerond

Women empowerment (fase 1): vaardigheidstraining

Afgerond

Training door René Huigens

Afgerond

Overdracht (MoU) school in Belsar

Afgerond

Covid-activiteiten

Afgerond

Waterpomp in Andhra Pradesh

Afgerond

Nieuws

Schoolbeurzen en een muur

28 september 2022

Verder bouwen aan de oude school
De school in Belsar, die WWO in 2020 aan het schoolbestuur heeft overgedragen, wordt nog steeds verder uitgebouwd. Op de foto's hierboven kunt u zien dat er nu een muur om het terrein is gebouwd. Hij zorgt ervoor dat de gebouwen en de kinderen veilig zijn en dat niet iedereen zo maar het terrein op kan lopen. Er zitten nu ongeveer 250 op de Gurukul Children Academy.

De speeltuin is verwijderd omdat er de afgelopen Covid-jaren geen gebruik van werd gemaakt (de school was 2 jaar dicht) en hij in slechte staat van onderhoud verkeerde. Er leefden slangen in en vooral in het regen seizoen zaten er insecten in die gevaar voor de kinderen opleveren. Alleen de schommel staat er nog. Maar het schoolbestuur heeft plannen voor een nieuwe playground!

De sportclub is na de coronaperiode ook niet meer actief. Maar de sportleraar heeft op zijn andere school ontslag genomen om nu in het lokale postkantoor de baan van zijn vader over te nemen. Die baan begint pas om tien uur 's ochtends en dus heeft hij tijd om van acht tot tien uur bewegingsonderwijs te geven op de school. Na het regenseizoen zal dit starten, voor alle klassen.

De zonnepanelen doen het allemaal nog en er zijn er zelfs een paar bijgeplaatst.

Om het drinkwaterfilter bovenop het gebouw weer goed aan het werk te krijgen moet een van de klei-elementen vervangen worden. Zodra duidelijk is of de leverancier zo'n element in Belsar kan leveren, zullen het schoolbestuur en WWO overleggen of er financiële steun nodig is. WWO vind het namelijk heel belangrijk dat het drinkwaterfilter optimaal functioneert, zodat dat de kinderen en staf dagelijks schoon drinkwater hebben.


Update over de kinderen met een WWO-beurs

Mede dankzij uw steun kan WWO-NL al enkele jaren enkele kinderen in Belsar ondersteunen met een schoolbeurs, zodat zij toch naar school kunnen ook al kan hun familie de kosten eigenlijk niet betalen. We geven u een korte update.

Prince neemt zijn lespakket in ontvangst

Prince Jaiswal zit in de 7e klas dit jaar en heeft een zware tijd achter de rug. Hij en zijn moeder krijgen steun van zijn oom, Mama Ji. Maar de winkel van zijn oom moest dicht blijven tijdens de coronacrisis, waardoor het moeilijk was om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. De school was ook dicht en corona zorgde voor veel slachtoffers in hun dorp. Iedereen was bang om zelf met corona besmet te raken. Nu de school en de winkel weer open zijn breken hopelijk betere tijden aan.


Anju met haar moeder en zus terwijl ze haar schoolbeurs ontvangt

Anju gaat dit jaar over naar de 5e klas. Onze lokale WWO-vertegenwoordiger heeft haar moeder en haar oudere zus op het hart gedrukt dat ze Anju weer regelmatig naar school moeten sturen, aangezien ze af en toe afwezig was. Haar vader is zijn baan kwijtgeraakt. Nu werkt hij op zijn eigen kleine boerderijtje om voor zijn gezin te zorgen. Haar moeder bedankt WWO voor de steun die zij ontvingen tijdens Corona.


Kushi met haar grootmoeder

Kushi Gupta heeft geen ouders; ze wordt groot gebracht door haar grootouders. Haar opa lijdt aan een hartkwaal en heeft een winkeltje in Belsar voor huis-tuin-en-keuken-spullen. Kushi heeft de school in Belsar verlaten en zit nu op een andere school van de overheid waar ze zich heel prettig voelt. Ze zal dit jaar nog wel een gedeeltelijke schoolbeurs van WWO krijgen, bestaande uit schriften, schrijfgerei en kleding.


Shivam neemt zijn lespakket in ontvangst

Shivam Mauryas moeder werkt als een dagloner om voor hem en zijn jongste zus te kunnen zorgen. Zijn oudste zus is al getrouwd en zijn oudere broer werkt in Faridabad. Deze verloor zijn baan tijdens corona wat het leven voor het gezin erg zwaar maakte. Maar sinds een paar maanden heeft hij een nieuwe baan als fabrieksarbeider. Sinds januari gaat het leven voor Shivam weer normaal verder. Hij is dit jaar overgegaan naar de 4e klas. Het hele gezin is erg dankbaar voor alles wat WWO voor hen doet. Zeker omdat Shivam graag verder wil gaan met zijn opleiding. Zijn moeder geeft aan dat ze, net als enkele andere vrouwen in het dorp, graag ergens in het dorp aan het werk zou willen gaan als een NGO daarvoor een project zou opstarten.

Tot slot kunnen we nog melden dat Uday Chauhan, die voorgaande jaren een beurs van WWO ontving, de Gurukul Children Academy heeft verlaten, nadat hij de hoogste klas succesvol had doorlopen.


WWO nu ook actief op een andere school

Naast de vier beurzen, die we blijven verstrekken voor bovenstaande kinderen op de oude school in Belsar, is WWO nu ook gaan samenwerken met een andere school in hetzelfde dorp. We hebben besloten om tien scholieren van de nieuwe school van een beurs te voorzien. Een paar werken geleden was onze lokale vertegenwoordiger in die school aanwezig om de beurzen uit te reiken. Daarnaast heeft hij aan de scholieren en docenten voorlichting gegeven over het belang van handen wassen en hoe ze dat tot een dagelijkse routine kunnen maken.

Meer nieuws

Verantwoording

Financiële verantwoording 2021 en voorgenomen bestedingen 2022

Zie hier onze Financiële verantwoording over 2021 en voorgenomen bestedingen voor 2022

Jaarverslag 2019 - 2020

In ons jaarverslag van de twee afgelopen twee jaren kun je lezen met wie we wat hebben gerealiseerd, en hoe en waarom we dat deden.

Beleidsplan 2022-2025

De Stichting World Without Obstacles Nederland heeft een beleidsplan opgesteld waarin de werkwijze, organisatie en (financiële) uitgangspunten geformuleerd staan.

Honorering

De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning of vacatiegeld. Onkosten die direct gerelateerd zijn aan de uitvoering van de bestuurs- en/of vrijwilligerstaak kunnen worden vergoed indien van te voren goedgekeurd.

Jaarverslag 2017 - 2018

Jaarverslag 2017 - 2018

Jaarverslag 2015 - 2016

Jaarverslag 2015 - 2016

Onze partners

Wij bedanken onze donoren, sponsors en samenwerkingspartners voor hun steun aan onze projecten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Contact


Bestuursleden

Annelieke Laninga voorzitter
Dorine Werkhoven secretaris
Ruud Mantingh penningmeester
Ferdinand Harmsen communicatie

Contact

info.wwo.nl@gmail.com
+31(0)306701027 | +91(0)9899892274
Augustusweg 54 | 3453 KS De Meern
Bezoek ons op Facebook

Gegevens

IBAN: NL88 TRIO 0254 5008 46
RSIN (ANBI): 855432238
KvK: 63863650

Copyright © WWO - NL 2022 | Mandalas ontworpen door visnezh / Freepik | Privacy Policy