World Without Obstacles Nederland

Start up a child's future!


Draag bij!

Doelstelling

We steunen organisaties in India die kinderen helpen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen die gezond leven.

Dat doen we door:

  • geld bij elkaar te brengen voor hun projecten;
  • strategisch advies te geven over goed bestuur en professionalisering.

Activiteiten in India

Draag bij

Card image cap

Word donateur

Het maakt niet uit hoe groot of klein, uw donaties helpen om onze missie te realiseren. Donaties kunnen eenmalig zijn of periodiek, uit uw eigen zak of vergaard via een sponsoractie. Donaties zijn in Nederland fiscaal aftrekbaar. Zowel de Nederlandse stichting als de Indiase Trust, waarmee we samenwerken, zijn door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI).

Draag bij via NL88 TRIO 0254 5008 46
t.n.v. World Without Obstacles NL

Card image cap

Word vrijwilliger

Voor een paar dagen of voor een paar weken, wij verwelkomen iedereen die zich wil inzetten voor onze partners NGO's in India. Die inzet kan variëren van het helpen bij hygiëne-/handenwasprogramma's in achterstandswijken in Delhi tot het geven van Engelse les en andere activiteiten op het Indiase platteland. Wij bieden een op maat gemaakt programma, dat ruimte biedt om de prachtige natuur, de eeuwenoude cultuur en de warme gastvrijheid van India te ontdekken.

Vraag meer info

Projecten

In voorbereiding: Voor deze projecten werven we op dit moment fondsen. Uw steun, in welke vorm dan ook, is van harte welkom. | In uitvoer: Voor deze projecten zijn al fondsen geworven en ze worden op dit moment uitgevoerd. We houden alle donateurs op de hoogte over de voortgang. | Afgerond: Deze projecten zijn afgerond. De resultaten ervan worden nu blijvend gebruikt en goed onderhouden, zodat ze lang beschikbaar blijven.

Zie ook onze videoblog over onze projecten.


Gezonde voeding

Afgerond

Schoolbeurzen

In uitvoer

Gezondheidsonderzoek

Afgerond

Schoon drinkwater op school

Afgerond

Schoon drinkwater thuis

Afgerond

Schoolplein

Afgerond

Zonne-energie op school

Afgerond

Bibliotheek en lesmateriaal

Afgerond

Gezondheidsvoorlichting voor meisjes en vrouwen

Afgerond

Women empowerment (fase 1): vaardigheidstraining

Afgerond

Training door René Huigens

Afgerond

Overdracht (MoU) school in Belsar

Afgerond

Covid-activiteiten

Afgerond

Waterpomp in Andhra Pradesh

Afgerond

Nieuws

Bezoek aan de waterpomp. Handenwasstation voor de nieuwe school.

30 november 2022

Samen met onze Indiase partnerorganisatie SPREAWS hebben we begin dit jaar kinderen en hun ouders voorzien van een waterpomp bij de Z.P.High School in Chilekampalli village bij de stad Kadapa in de deelstaat Andhra Pradesh.

Annelieke Laninga, voorzitter van WWO-NL, en een sympathisant van WWO uit Nederland, brachten afgelopen augustus een bezoek aan het dorp om met eigen ogen te kunnen zien hoe de pomp nu wordt gebruikt.Ze kregen een warm onthaal in het dorp en op de school door enthousiaste en opgewekte kinderen. De school wordt gerund door een leuk team van leraren en ander personeel en de directeur is heel betrokken bij de kinderen.

Het werd een gezellige dag waarop ze lunchten bij een gezin thuis in het dorp en een vrolijke wandeling met enkele kinderen door het dorp maakten. ‘s Avonds was er nog een diner bij de contactpersoon van SPREAWS, Sajid.

De pomp doet het goed, zoals op de foto's is te zien. Wel moet de waterkwaliteit nogmaals getest worden na een periode van vakantie, want het schoolhoofd vermoedt dat er toch wat teveel zware metalen in zitten. SPREAWS zal een vinger aan de pols houden en regelt de watertest. Mogelijk dat de pomp moet worden voorzien van een waterfilter.

De kinderen krijgen dagelijks lichamelijke opvoeding van een gemotiveerde sportleraar, die de kinderen enthusiast maakt voor teamsporten. Ze kennen de regels van het Indiase spel en spelen het op goed niveau. De beschikbare materialen voor de sportlessen zijn echter erg versleten. De volleybal is nauwelijks bruikbaar. Daarom heeft WWO-NL hem gevraagd om een lijst van nieuwe materialen die hij nodig heeft en hebben wij toegezegd de kosten daarvoor te vergoeden.

Tijdens de middagmaaltijd, die de kinderen nuttigden, werd duidelijk dat er geen handenwasroutine op de school is. Dat kan worden verbeterd, maar de leraren zien er niet direct de noodzaak van in. SPREAWS ksn hier een actieve rol in spelen. Wij zullen hen in contact brengen met onze WWO-India vertegenwoordiger, die al met succes de handenwasroutine op de school in Belsar heeft geïntroduceerd.


Een nieuw handenwasstation


In onze vorige nieuwsbrief vertelden we dat WWO-NL nu ook enkele kinderen op het RNRG Inter College in Belsar ondersteunt met een schoolbeurs. De oprichter en manager van de school is een voormalig docent die begaan is met het welzijn van zijn scholieren. Hij heeft op aanraden van WWO een handenwasstation gemaakt en kwam er zelfs mee in de lokale krant.


Het artikel in de lokale krant

Een reconstructie van de aanleg van het handenwasstation
Meer nieuws

Verantwoording

Financiële verantwoording 2021 en voorgenomen bestedingen 2022

Zie hier onze Financiële verantwoording over 2021 en voorgenomen bestedingen voor 2022

Jaarverslag 2019 - 2020

In ons jaarverslag van de twee afgelopen twee jaren kun je lezen met wie we wat hebben gerealiseerd, en hoe en waarom we dat deden.

Beleidsplan 2022-2025

De Stichting World Without Obstacles Nederland heeft een beleidsplan opgesteld waarin de werkwijze, organisatie en (financiële) uitgangspunten geformuleerd staan.

Honorering

De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning of vacatiegeld. Onkosten die direct gerelateerd zijn aan de uitvoering van de bestuurs- en/of vrijwilligerstaak kunnen worden vergoed indien van te voren goedgekeurd.

Jaarverslag 2017 - 2018

Jaarverslag 2017 - 2018

Jaarverslag 2015 - 2016

Jaarverslag 2015 - 2016

Onze partners

Wij bedanken onze donoren, sponsors en samenwerkingspartners voor hun steun aan onze projecten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Contact


Bestuursleden

Annelieke Laninga voorzitter
Dorine Werkhoven secretaris
Ruud Mantingh penningmeester
Ferdinand Harmsen communicatie

Contact

info.wwo.nl@gmail.com
+31(0)306701027 | +91(0)9899892274
Augustusweg 54 | 3453 KS De Meern
Bezoek ons op Facebook

Gegevens

IBAN: NL88 TRIO 0254 5008 46
RSIN (ANBI): 855432238
KvK: 63863650

Copyright © WWO - NL 2022 | Mandalas ontworpen door visnezh / Freepik | Privacy Policy