Privacy Policy

Privacy Policy voor Bezoekers

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website worldwithoutobstacles.nl bezoekt.

1. Beheer


De website worldwithoutobstacles.nl staat onder beheer van de stichting World Without Obstacles Nederland. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan worldwithoutobstacles.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b
 Stichting World Without Obstacles Nederland, zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.


3. Cookies

3a
 De website maakt geen gebruik van cookies.

4. Vragen


Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Stichting World Without Obstacles Nederland. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer


Stichting World Without Obstacles Nederland is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy Policy voor nieuwsbriefleden

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website worldwithoutobstacles.nl bezoekt.
De Privacy Policy voor nieuwsbriefleden is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een zich via deze site of via MailChimp inschrijft voor onze nieuwsbrief.

1. Gegevens die door nieuwsbriefleden verstrekt worden

Stichting World Without Obstacles Nederland kan de gegevens die door nieuwsbriefleden verstrekt worden gebruiken voor het sturen van nieuwsbrieven die betrekking hebben op activiteiten van de stichting zelf of van haar partners.

2. Gegevens verstrekken aan derden


Gegevens die door nieuwsbriefleden zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

3. Beveiliging

De gegevens die nieuwsbriefleden aan Stichting World Without Obstacles Nederland verstrekken, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. 


4. Aanpassing van klantgegevens


Nieuwsbriefleden hebben te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen of zich uit te schrijven. Stichting World Without Obstacles Nederland kan hen in een dergelijk geval vragen om de wijziging of uitschrijving op een door haar voorgeschreven wijze door te geven.

Contact


Bestuursleden

Annelieke Laninga voorzitter
Dorine Werkhoven secretaris
Ruud Mantingh penningmeester
Ferdinand Harmsen communicatie

Contact

info.wwo.nl@gmail.com
+31(0)306701027 | +91(0)9899892274
Augustusweg 54 | 3453 KS De Meern
Bezoek ons op Facebook

Gegevens

IBAN: NL88 TRIO 0254 5008 46
RSIN (ANBI): 855432238
KvK: 63863650

Copyright © WWO - NL 2022| Mandalas ontworpen door visnezh / Freepik