Stichting World Without Obstacles Nederland

Deze Nederlandse stichting heeft als doel het charitatief ondersteunen van de werkzaamheden van organisaties zoals de NGO World Without Obstacles gevestigd te Delhi, die in India sociale, culturele en educatieve activiteiten verrichten voor groepen die in maatschappelijke achterstand verkeren – in het bijzonder kinderen en jeugd.

Doelstelling stichting

De Nederlandse stichting tracht haar charitatieve doelstelling te verwezenlijken door:

  • De activiteiten van organisaties zoals World Without Obstacles in India onder de aandacht van het Nederlandse publiek te brengen;
  • Financiële middelen in te zamelen ten behoeve van de activiteiten van dergelijke organisaties in India;
  • Strategische advisering te bieden met als doel een goed bestuur en verdere professionalisering van de betreffende Indiase NGO's te bevorderen.

Word donateur

Het maakt niet uit hoe groot of klein, uw gift maakt het verschil!

Donaties aan de stichting WWO Nederland helpen om onze missie om te zetten in daden. 

Donaties kunnen eenmalig zijn of periodiek. Uw gift is in Nederland fiscaal aftrekbaar.

Neem contact met ons op voor verdere informatie.

Draag bij via NL88 TRIO 0254 5008 46 t.n.v. World Without Obstacles Nederland

Word vrijwilliger

Of het nu is voor een paar dagen of weken, wij verwelkomen iedereen die zijn/haar tijd ter beschikking stelt aan de partner NGO's in India.

Werkzaamheden kunnen varieren van hygiene-/handenwas-programma's in achterstandswijken in Delhi tot het geven van engelse les en andere projecten op het Indiase platteland.

Wij bieden een op maat gemaakt programma dat vrijwilligers ruimte biedt om de prachtige natuur, de eeuwenoude cultuur en de warme gastvrijheid van de mensen in India te ontdekken.

Zonnepanelen op school

Wilde Ganzen heeft samen met de EO een TV-spot gemaakt over ons zonne-energie project voor de Gurukul Children Academy in India.

Samen met Wilde Ganzen voorziet World Without Obstacles India een basisschool op het Indiase platteland in de deelstaat Uttar Pradesh in India van zonne-energie. De Gurukul Children Academy wordt daarmee geheel zelfvoorzienend wat betreft elektriciteit.

De school heeft momenteel wel een electriciteitsaansluiting, maar de stroom komt meestal na schooltijd en 's nachts. Daardoor kunnen er tijdens schooltijd geen ventilatoren draaien. En in de zomer wordt het in dit gebied ruim 45 graden Celsius! Er zijn ook geen lampen in de klaslokalen, wat vooral in de winterdagen een probleem is. WWO-India gaat computeronderwijs voor de jeugd in het dorp gaan aanbieden, maar hiervoor is electriciteit wel een voorwaarde. 

Een Nederlandse consultant, die gespecialiseerd is in het ontwerpen van zonne-energie installaties, heeft een gratis ontwerp gemaakt. Financiering is ook al rond. Het project is momenteel in uitvoering en kan gevolgd worden op onze Facebook pagina.


Jaarverslag 2015 - 2016

Jaarveerslag 2015 - 2016
Ons jaarverslag van de twee oprichtingsjaren is klaar. Je kunt er in lezen met wie we wat hebben gerealiseerd, en hoe en waarom we dat deden.


Beleidsplan 2017

De Stichting World Without Obstacles Nederland heeft een beleidsplan opgesteld voor het jaar 2017.

De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning of vacatiegeld. Onkosten die direct gerelateerd zijn aan de uitvoering van de bestuurs- en/of vrijwilligerstaak kunnen worden vergoed indien vantevoren goedgekeurd.


Fietsen voor betere voeding van kinderen in India

Komende zomer fietst de voorzitter van World Without Obstacles Nederland, Annelieke Laninga, weer mee met de Ride on Education. Samen met Otto Westerink en een stel enthousiastelingen rijdt zij deze jaarlijkse sponsortocht om onderwijsprojecten in derde wereldlanden te ondersteunen.
De route gaat dit jaar van Drenthe naar Brussel (totaal 590 km) en is gepland op 22-29 juli 2017.

Onderwijs toegankelijk maken voor iedereen op de wereld is één van de millenniumdoelen, en dat doel is nog niet gehaald. Miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden hebben nog geen (goed) onderwijs.

Annelieke en Otto fietsen dit jaar voor de bouw van een keuken en 5 extra klaslokalen op de 1e verdieping van het multi-functionele gebouw van de Gurukul Childre Academy. Dit is een basisschool op het Indiase platteland in de deelstaat Uttar Pradesh.

Aan het bouwen van de keuken is een gezonde voedingsproject gekoppeld. Uit een eigen gezondheidsonderzoek in de school bleek vorig jaar namelijk dat bijna 50% van de kinderen ondervoed is. Regelmatig zal een eenvoudige maar voedzame maaltijd voor 250 kinderen worden gekookt. Door de aanleg van een schooltuin en betrokkenheid van moeders is het uiteindelijk de bedoeling dat de eetgewoonte van gezinnen duurzaam zal verbeteren.

Wil je ons sponsoren?
Rekening NL49TRIO2024583350 van Stichting The Ride on Education (in Beilen). BELANGRIJK: vermeld er duidelijk bij dat het voor WWO is - anders wordt jouw bijdrage verdeeld over alle goede doelen van de Ride.

Wil je Annelieke en Otto volgen?
Schrijf je hier in om tijdens The Ride on Education elke dag van Annelieke een nieuwsbrief te ontvangen over het obstakel dat zij die dag heeft overwonnen.

Wil je meefietsen?
Neem dan even contact met ons op: info.wwo.nl@gmail.com


Formele oprichting gerealiseerd!

De Stichting World Without Obstacles Nederland is formeel opgericht bij notariele akte op dinsdag 4 augustus 2015.

De Stichting staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 63863650.

RSIN nummer: 855432238

Zowel de Nederlandse stichting als ook de Indiase Trust zijn door de Nederlandse belastingdienst aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI).