Stichting World Without Obstacles Nederland

Deze Nederlandse stichting heeft als doel het charitatief ondersteunen van de werkzaamheden van organisaties zoals de NGO World Without Obstacles gevestigd te Delhi, die in India sociale, culturele en educatieve activiteiten verrichten voor groepen die in maatschappelijke achterstand verkeren – in het bijzonder kinderen en jeugd.

Doelstelling stichting

De Nederlandse stichting tracht haar charitatieve doelstelling te verwezenlijken door:

  • De activiteiten van organisaties zoals World Without Obstacles in India onder de aandacht van het Nederlandse publiek te brengen;
  • Financiële middelen in te zamelen ten behoeve van de activiteiten van dergelijke organisaties in India;
  • Strategische advisering te bieden met als doel een goed bestuur en verdere professionalisering van de betreffende Indiase NGO's te bevorderen.

Word donateur

Het maakt niet uit hoe groot of klein, uw gift maakt het verschil!

Donaties aan de stichting WWO Nederland helpen om onze missie om te zetten in daden. 

Donaties kunnen eenmalig zijn of periodiek. Uw gift is in Nederland fiscaal aftrekbaar.

Neem contact met ons op voor verdere informatie.

Draag bij via NL88 TRIO 0254 5008 46 t.n.v. World Without Obstacles Nederland

Word vrijwilliger

Of het nu is voor een paar dagen of weken, wij verwelkomen iedereen die zijn/haar tijd ter beschikking stelt aan de partner NGO's in India.

Werkzaamheden kunnen varieren van hygiene-/handenwas-programma's in achterstandswijken in Delhi tot het geven van engelse les en andere projecten op het Indiase platteland.

Wij bieden een op maat gemaakt programma dat vrijwilligers ruimte biedt om de prachtige natuur, de eeuwenoude cultuur en de warme gastvrijheid van de mensen in India te ontdekken.

Formele oprichting gerealiseerd!

De Stichting World Without Obstacles Nederland is formeel opgericht bij notariele akte op dinsdag 4 augustus 2015.

De Stichting staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 63863650.

RSIN nummer: 855432238

Zowel de Nederlandse stichting als ook de Indiase Trust zijn door de Nederlandse belastingdienst aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI).


Beleidsplan 2015-2016

De Stichting World Without Obstacles Nederland heeft een beleidsplan opgesteld voor het jaar 2017.

De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning of vacatiegeld. Onkosten die direct gerelateerd zijn aan de uitvoering van de bestuurs- en/of vrijwilligerstaak kunnen worden vergoed indien vantevoren goedgekeurd.


Welke vrijwilliger helpt ons een krachtige huisstijl te ontwikkelen?

We zijn op zoek naar een grafisch vormgever die ons kan helpen met het ontwikkelen van een huisstijl. Zie onze vacature op de Vrijwilligers Vacaturebank.

Zonnepanelen op school

Wilde Ganzen heeft samen met de EO een TV-spot gemaakt over ons zonne-energie project voor de Gurukul Children Academy in India.

Samen met Wilde Ganzen werven we geld voor een school in de deelstaat Uttar Pradesh in India. World Without Obstacles India zal daar de Gurukul Children Academy gaan voorzien van een zonne-energie installatie inclusief batterijopslag. Daarmee wordt het schoolgebouw geheel zelfvoorzienend wat betreft elektriciteit.

Wilde Ganzen doet 50% bij elke bijdrage die we binnen halen. Dus mocht je een bijdrage willen leveren, dan is dit het juiste moment!

De school heeft momenteel wel een electriciteitsaansluiting, maar de stroom komt meestal na schooltijd en 's nachts. Daardoor kunnen er tijdens schooltijd geen ventilatoren draaien. En in de zomer wordt het in dit gebied makkelijk 45 graden Celsius. Er zijn geen lampen in de klaslokalen. Wat vooral in de winterdagen een probleem is. WWO-India wil computeronderwijs voor de jeugd in het dorp gaan aanbieden, maar hiervoor is electriciteit een voorwaarde. 

Een Nederlandse consultant, die gespecialiseerd is in het ontwerpen van zonne-energie installaties, heeft zich bereid verklaard om gratis een ontwerp te maken.

Financiering voor de installatie zelf is ook al rond. Maar er moeten nog twee nieuwe klaslokalen aangebouwd worden met een plat dak waarop de zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Daar is nog geld voor nodig.

Elke bijdrage is welkom!

Draag bij via NL88 TRIO 0254 5008 46 t.n.v. World Without Obstacles NL o.v.v. zonne-energie project